BLAUW OP HET ROOD

- basiscursus profetische bediening -

Blauw op het Rood

“Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral dat u mag profeteren.” 1Korinthe 14:1

God wil niets liever dan een goede relatie met Zijn kinderen. Een relatie kan niet bestaan zonder communicatie. In deze cursus gaan we onder leiding van Heilige Geest uitstappen in profetische bediening. Wat simpelweg betekent; Gods stem verstaan voor jezelf en voor de mensen om je heen.

 

Profetische bediening is bedoeld als iets heel praktisch en onderdeel van je normale christelijke levensstijl. Om Jezus te volgen hebben we Zijn leiding nodig. Om Zijn leiding te ontvangen hebben we het nodig om Zijn stem te verstaan. Jezus zei zelf in Johannes 10: “Mijn schapen horen Mijn stem. Ze volgen Mij omdat ze Mijn stem kennen.” Dat betekent dat God vandaag de dag nog wil spreken tot ons en door ons heen om zijn liefde te communiceren en Zijn relatie met ons en elkaar te versterken. Dit is waar deze cursus over gaat.

 

“MIJN SCHAPEN HOREN MIJN STEM.”

 

 

Leerdoel

In deze cursus gaan samen op zoek naar Zijn stem en Zijn persoonlijke manier van communiceren met eenieder van ons. We strekken ons uit naar de profetische gaven zoals Paulus die beschrijft in de brief aan de Korintiërs (1 Kor. 12–14). Daarbij leren we ook uit te stappen in nieuwe vormen en manieren.

 

In deze cursus van 7 maandagavonden leer je:

  •  Waarom God met ons wil communiceren
  •  De manieren waarop God tot je en door je heen kan spreken
  •  De Bijbelse kijk op oud- en nieuwtestamentische profetie en profetische uitingen
  •  De werking en het nut van de gaven van de Heilige Geest
  •  Omgaan met dromen en visioenen
  • Het interpreteren, processen en toetsen van datgene wat je ontvangt

Voor wie

Deze cursus is voor degenen die de tools (gereedschappen) van Heilige Geest willen leren gebruiken en hun relatie met God willen versterken en het verlangen hebben om anderen ermee te dienen. Voor deze cursus is enige geestelijke stabiliteit gewenst.

 

Vereiste voorkennis

De cursus is toegankelijk voor iedere gelovige. Voor jonggelovigen is het wel noodzakelijk, dat eerst de Alphacursus gevolgd is en/of Cleansing Stream of dergelijke discipelschapscursus.

Naast de theorie bestaat de cursus uit een hoop gezamenlijke oefeningen, demonstraties en een aantal bedieningsmomenten. Daarbij ontvangt de cursist het bijbehorende cursusmateriaal.

Wil je Gods stem (beter) leren verstaan, Zijn leiding en bemoediging leren ontvangen? Wil jij gebruikt worden door God om zijn specifieke woorden door te geven? Wil jij leren omgaan met dromen en visioenen? Dan is deze cursus iets voor jou!

Overige informatie

Cursusdata

18 november 2019
25 november 2019
2 december 2019
9 december 2019
16 december 2019
6 januari 2020
13 januari 2020

Tijd

Van 20.00 tot uiterlijk 22.30 uur. In verband met de opbouw van de training verwachten we dat je (zoveel mogelijk) alle avonden aanwezig bent.

Locatie

De BRON; Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven

Kosten

€ 35 p.p.;  inclusief werkboek

Aanmelden

Voor meer informatie over de cursus en/of aanmelden kun je contact opnemen met Hesli Nataniël (toeruster) –  hesli@levty.nl, 06-12367554

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header