Basiscursus Profetische Bediening

Basiscursus profetische bediening

“Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral dat u mag profeteren.” 1Korinthe 14:1

“Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” Handelingen 2:17

God spreekt vandaag de dag nog steeds. Hij wil niets liever dan een goede relatie met Zijn kinderen. Het klinkt misschien logisch, maar een relatie kan niet bestaan zonder communicatie. In deze cursus gaan we onder leiding van Heilige Geest uitstappen in het profetische, oftewel: alles wat met het communiceren met God en het spreken van God te maken heeft. We gaan samen op zoek naar Zijn stem en Zijn persoonlijke manier van communiceren met eenieder van ons. Wat zijn de verschillende “profetische” gaven van de Geest zijn en hoe werken ze? Hoe ontvangen we dromen en visioenen en hoe ga je hier het beste mee om? We leren ons over te geven aan – en samen te werken met de Heilige Geest om de geheimen van het Koninkrijk en Gods dromen voor onze levens te ontdekken. Dit allemaal zodat:

  • we steeds meer in onze bestemming gaan wandelen als geliefde kinderen van God.
  • onze relatie met onze hemelse Vader beter wordt en we elkaar kunnen helpen om te staan in onze roeping.
  • we God en anderen beter leren dienen, zodat Zijn naam verheerlijkt wordt en Jezus zichtbaarder wordt in ons en om ons heen.

 

MIJN SCHAPEN HOREN MIJN STEM!

 

Leerdoel

In deze cursus leren we te streven naar de profetische gaven zoals Paulus die beschrijft in de brief aan de Korintiërs (1 Kor. 12–14) en leren we er ook in uit te stappen. De cursist krijgt inzicht in het hoe en waarom God de profetische gaven zo heeft bedacht en hoe het profetische tot uiting kwam door de eeuwen heen. De cursist leert woorden, beelden en dromen te ontvangen, te toetsen en te verwerken, zodat de cursist datgene wat hij/zij ontvangt praktisch kan toepassen; hetzij voor zichzelf, hetzij om een ander te dienen.

Voor wie

Deze cursus is voor degenen die de tools (gereedschappen) van Heilige Geest willen leren gebruiken en hun relatie met God willen versterken. Voor deze cursus is enige geestelijke stabiliteit gewenst.

Vereiste voorkennis

De cursus is toegankelijk voor iedere gelovige. Voor jonggelovigen is het wel noodzakelijk, dat eerst de Alphacursus gevolgd is en/of Cleansing Stream of dergelijke discipelschapscursus.

Te behandelen onderwerpen:

  • De manieren waarop God tot je kan spreken.
  • Het belang van profetie en profetische bediening.
  • De werking van (profetische) de gaven van de Heilige Geest
  • Het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische profetie.
  • Het interpreteren, processen en toetsen van datgene wat je ontvangt.

Naast de theorie bestaat de cursus uit een hoop gezamenlijke oefeningen, demonstraties en een aantal bedieningsmomenten.

Wil je Gods stem (beter) leren verstaan en Zijn leiding en bemoediging leren ontvangen? Wil jij leren om gebruikt te worden door God om zijn specifieke woorden door te geven? Wil jij leren omgaan met dromen en visioenen? Dan is deze cursus iets voor jou!

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header