Basiscursus Profetische Bediening

Basiscursus profetische bediening

“Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de Heilige Geest, maar vooral dat u mag profeteren.” – 1Korinthe 14:1

“Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” Handelingen 2:17

God spreekt vandaag de dag nog steeds. Hij wil niets liever dan een goede relatie met Zijn kinderen. Het klinkt misschien logisch, maar een relatie kan niet bestaan zonder communicatie. Profetische bediening is het verstaan van Gods stem voor jezelf en de mensen om je heen. Het Woord van God roept ons op om te streven naar profetische gaven. Waarom? Omdat van alle gaven van de Geest, Zijn hart door de profetische gaven het meest zichtbaar wordt.

Deze cursus is voor degenen die willen leren om te profeteren en de de profetische gaven van Heilige Geest willen leren gebruiken. Hij is ook zeer nuttig voor degenen die meer willen weten over het onderwerp.

 

“MIJN SCHAPEN HOREN MIJN STEM!”

 

Profeteren kun je leren. In deze cursus leren je uit te stappen in de profetische gaven zoals Paulus die beschrijft in de brief aan de Korintiërs (1 Kor. 12–14). Deze cursus is bedoeld als een instap-cursus om mensen te activeren en te onderwijzen in het onderwerp profetie en profetische bediening.

Wat je leert in deze cursus:

  • Het verstaan van de stem van God en de verschillende manieren waarop Hij spreekt.
  • De werking van (profetische) de gaven van de Heilige Geest.
  • De Bijbelse fundamenten van profetie en profetische bediening.
  • Het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische profetie.
  • Het ontvangen, interpreteren, processen en toetsen van datgene wat je ontvangt.

Naast de theorie bestaat de cursus uit een hoop gezamenlijke oefeningen, demonstraties en een aantal bedieningsmomenten.

De cursus is toegankelijk voor iedere gelovige. Voor jonggelovigen is het wel noodzakelijk, dat eerst de Alphacursus gevolgd is.

Wil je Gods stem (beter) leren verstaan en Zijn leiding en bemoediging leren ontvangen? Wil jij leren profeteren? Dan is deze cursus iets voor jou!

Style Switcher

Layout options
Header options
NOTE: Naked header pages won't use the vertical header